Hoppa till huvudinnehåll
Stressad kvinna tittar åt vänster, 500 lapp till vänster.
Förslag att reducera skolpengen för friskolor
Emelie Sjölander & Alexandar Boskovic

I dagsläget får både kommunala och fristående skolor lika mycket bidrag per elev av kommunen för att driva sin verksamhet, men det menar regeringen inte är ett rättvist system. Istället föreslår regeringen att sänka skolpengen för elever som går på friskolor med 8-10% då friskolor anses få ersättning för administrativt arbete de inte utför. Exempelvis har inte friskolor ansvar för att ordna skolplatser till alla elever i sin kommun vilket kommunala skolor har, förklarar regeringen. Förslaget har väckt starka känslor hos oppositionen och friskolorna själva, som menar att det är otydligt hur förslaget kommer påverka friskolor i praktiken, inte minst små friskolor med liten vinstmarginal. 
 

 

Vad är regeringens förslag? 
Idag får alla skolor i Sverige ett särskilt bidrag av Sveriges kommuner för varje elev, den så kallade skolpengen, där både kommunala skolor och friskolor får lika mycket bidrag per elev. Regeringen anser dock att kommunerna ger för mycket bidrag till friskolor, och föreslår istället att kommunerna ska minska skolpengen till friskolor med 8-10%. Avdraget ska täcka upp för de merkostnader som tillkommer av kommunernas administrativa ansvar kring skolplaceringen av elever, som friskolorna i dagsläget inte ansvarar för. 


  

Taget från friskolornas riksförbund, kostnader för friskolor, kommunala skolor och Sveriges alla skolor.


Varför minska friskolornas bidrag?
Kommunerna har det yttersta ansvaret för att ta hand om alla elevers skolgång och har därmed ett större ansvar än vad privata huvudmän har. Regeringen menar därför att friskolor inte behöver lika stor skolpeng som kommunala skolor. Skolministern Lina Axelsson Kihlblom förklarar: “Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan och säkerställa att skattepengar går till att alla elever får en god utbildning. Det är orimligt att resursfördelningen i dag inte tar hänsyn till det större samhällsansvar och de merkostnader kommunerna har med att alltid kunna ordna skolplats till alla elever. Vi ska inte ersätta friskolor för ett ansvar de inte har. De här förslagen skapar en större tydlighet och transparens i hur resurser fördelas utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov”. Regeringen menar även att en sänkt skolpeng för elever på friskolor skulle bidra till minskad segregation.


Kritik 
Riksdagens opposition ställer sig dock kritiska till förslaget och menar att det är otydligt vad konsekvenserna av minskad skolpeng skulle bli i praktiken, särskilt för mindre friskolor som till exempel föräldrakooperativ. Däremot vill oppositionen, likt regeringen, se en mer rättvis fördelning av kommunernas resurser och kommer därför skicka ett antal följdmotioner för att tydliggöra och ändra det nuvarande förslaget.


Kritik till förslaget har även riktats från Johan Andersson, en av ledfigurerna i den privata skolkoncernen Academedia, som menar att det redan finns ett avdrag på friskolornas bidrag och att en ytterligare nedskärning hade slagit hårt på friskolor. “I en sektor där friskoleaktörerna har vinstmarginaler på tre till fyra procent så är ett sådant avdrag en fullständig ”game over” för de allra flesta friskolor. Ett sådant här förslag skulle skapa en massnedläggning av friskolor, oavsett ägarformer” säger Andersson. 


Vill du läsa mer? Ta en titt på förslaget & kritiken mot det här: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/02/tydligare-och-mer-likvardig-resursfordelning-till-skolor/


https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-mot-regeringen-fullstandig-game-over/


Emelie Sjölander & Alexandar Boskovic