Hoppa till huvudinnehåll
 • Betygpapper med statistik på lärares syn på olika betygssystem
  Betygpapper med statistik på lärares syn på olika betygssystem
  -->
  Nytt betygssystem på gymnasiet

   

  Vad är ämnesbetyg? 
  Regeringen föreslår att införa ämnesbetyg på gymnasiet 2022, med en omställningsperiod på tre år. Förslaget innebär att kurser slås ihop till stora ämnen, likt grundskolans system, där slutgiltiga betyg sätts i slutet av ämnet. Elever kommer inte längre få ett fast betyg i slutet på varje kurs, utan kommer kunna höja och sänka sig i ämnen in på nästa år. Ämnesbetygen förväntas implementeras fullt i skolan 2025.

 • A med ett plus och en symbol för virus
  A med ett plus och en symbol för virus
  -->
  Högre betyg trots pandemi

   

  Hur mycket har betygen ökat?
  Enligt skolverket ska pojkars betyg i 9:an ökat med 0,3 procentenheter, medan betygen för flickor förblivit ungefär densamma. På gymnasiet har antalet elever som tagit sin gymnasieexamen inom tre år ökat med 1,2 procentenheter. Den främsta förändringen syns dock hos nyanlända, där andelen nyanlända som är behöriga till gymnasiet ökat med hela 2,3 procentenheter sedan 2020. 

 • Man som skriver i en bok med pengar till höger.
  Man som skriver i en bok med pengar till höger.
  -->
  Nyhet: Lön för elever i sommarskola

   

  Hur ser beslutet ut?
  I Skåne har ett par kommuner lagt fram ett förslag som innebär att elever som slutar nian på grundskolan eller trean på gymnasiet ska få möjligheten att studera på sommarskola i tre veckor med ersättning. Förslaget är riktat till de elever som inte fått godkända betyg under distansåret. Ersättning ligger på 70kr i timmen, ungefär lika mycket som ett vanligt sommarjobb. 

 • Elever sitter med mobiler, sveriges coat of arms bredvid
  Elever sitter med mobiler, sveriges coat of arms bredvid
  -->
  Nyhet: Mobilförbud i skolan

  Hur ser mobilanvändning ut i skolan idag?
  Det är inte ovanligt att lärare tjatar på sina elever att lägga undan mobilerna, men trots olika försök att minska mobilanvändningen i klassrummet anser många lärare att problemet kvarstått. Regeringen har därför arbetat ihop ett förslag för att öka studieron och förtydliga vilka befogenheter lärare och rektorer har för att hantera mobilanvändning och upprätthålla ordningsreglerna. 

 • Elever som studerar bredvid statistik från Pisaundersökningar
  Elever som studerar bredvid statistik från Pisaundersökningar
  -->
  Nyhet: Sverige fuskar på provet

  Vad är Pisaundersökningen?
  Pisaundersökningen är en internationell utbildningsundersökning som granskar och jämför kunskapsnivån i flera länder i världen. I Sverige används undersökningarna som ett politiskt redskap för att finna brister i det nuvarande skolsystemet, vilket kräver att resultaten är rättssäkra och har hög trovärdighet.