Akademihälsan

Har du ångest över dina studier eller andra krämpor och besvär som hindrar dig att fullfölja dina studier till 100%?

Göta studentkår tillsammans med de andra kårerna i Göteborg äger och driver Akademihälsan. Akademihälsan är vår egen hälsovårdsklinik som ägs av och är till för studenter, dit kan du vända dig om du har ångest, är stressad eller har andra fysiska problem som hindrar dig att fullfölja dina studier.
Sök hjälp innan det är för sent!

  • Tecken på att du är överbelastad av dina studier och är påväg att gå in i väggen kan vara:
  • fysiska symtom såsom värk, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel, ljudkänslighet
  • sömnstörning
  • känslomässig labilitet eller irritabilitet
  • nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress
  • koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
  • påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet som inte går att vila upp sig ifrån.

Om du känner igen dig, skjut det inte på framtiden utan kontakta akademihälsan nu! Akademihälsan är gratis för studenter, 100:- tillkommer om man inte dyker upp på avsatt tid. 

Svenska kyrkan har även studentpräster om du vill ha någon att tala med. Studentprästerna har absolut tystnadsplikt i stängda rum och du behöver inte ha någon speciell religiös tillhörighet för att ta kontakt med dem.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>