Akademihälsan

Har du ångest över dina studier eller andra krämpor och besvär som hindrar dig att fullfölja dina studier till 100%?

Göta studentkår tillsammans med de andra kårerna i Göteborg äger och driver Akademihälsan. Akademihälsan är vår egen hälsovårdsklinik som ägs av och är till för studenter, dit kan du vända dig om du har ångest, är stressad eller har andra fysiska problem som hindrar dig att fullfölja dina studier.
Sök hjälp innan det är för sent!

  • Tecken på att du är överbelastad av dina studier och är påväg att gå in i väggen kan vara:
  • fysiska symtom såsom värk, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel, ljudkänslighet
  • sömnstörning
  • känslomässig labilitet eller irritabilitet
  • nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress
  • koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
  • påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet som inte går att vila upp sig ifrån.

Om du känner igen dig, skjut det inte på framtiden utan kontakta akademihälsan nu! Akademihälsan är gratis för studenter, 100:- tillkommer om man inte dyker upp på avsatt tid. 

Svenska kyrkan har även studentpräster om du vill ha någon att tala med. Studentprästerna har absolut tystnadsplikt i stängda rum och du behöver inte ha någon speciell religiös tillhörighet för att ta kontakt med dem.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap