Hoppa till huvudinnehåll
Sandra & Axel

Fokus på synlighet, engagemang och studentrepresentation för verksamhetsåret

Den 24:e september hölls Göta studentkårs första ordinarie fullmäktigemöte för verksamhetsåret. Under mötet togs beslut om vilka frågor Göta studentkår ska fokusera på under året och vilka mål som ska uppnås. Fira 10 år, skapa en ny grafisk profil och fortsätta arbetet med fokusfrågan om studieplatser. 

Under verksamhetsårets första fullmäktigemöte stod verksamhetsplan på agendan, där fullmäktige beslutade om vilken kurs Göta studentkårs kommer att ta för verksamhetsåret 2019/20. Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar och utgår från Göta studentkårs vision: 

"Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över"

Prioriterat mål 1: Synliggöra Göta studentkårs arbete

För att se till att så många studenter som möjligt ska vilja bli medlemmar i Göta studentkår behöver syftet med vår verksamhet synas och uppmärksammas. Det ska vara tydligt hur man kan engagera sig inom både utbildningsbevakning och studiesociala frågor.
För att nå detta mål kommer vi bland annat att fortsätta driva vår tvååriga fokusfråga med fokus på kvalitetssäkrandet av universitetets studieplatser, skapa ett nytt åsiktsdokument för att sedan förmedla våra åsikter i media, skapa en ny grafisk profil och uppmärksamma Göta studentkårs tioårsjubileum med ett stort firande.

Prioriterat mål 2: Skapa förutsättningar för att rekrytera och engagera medlemmar

Göta studentkår är en ideell förening som endast drivs på våra medlemmars engagemang. Om studentkåren ska växa måste vi skapa bättre förutsättningar att rekrytera och engagera medlemmar. Därför kommer en strategi för medlemsrekrytering att tas fram, en medlemsrekryteringsguide att skapas och digitala utbildningar för engagerade medlemmar tas fram.

Prioriterat mål 3: Kvalitetssäkra arbetet med studentrepresentationen

Göta studentkårs viktigaste uppdrag är att kvalitetssäkra utbildningen vid våra representerade fakulteter. För att säkerställa ett välfungerande studentinflytande krävs tydliga processer för tillsättandet av studentrepresentanter och en likvärdighet mellan våra sektioner. Vidare är det viktigt att se till att våra valda studentrepresentanter har god kunskap om sitt uppdrag och känner sig bekväma i det. För att nå detta mål kommer ett standardiserat sätt att utlysa studentrepresentanter arbetas fram. Vi ska även se till att alla våra studentrepresentanter får relevant utbildning inom uppdraget och slutligen vill vi utveckla en likvärdig introduktion för alla våra studentrepresentanter.

Genom att driva dess tre prioriterade mål tror vi att Göta studentkår kommer att bli en starkare, tydligare och mer tillgänglig organisation som står sig stark in i framtiden. 

Vill du veta mer vad som händer i verksamheten? Följ oss på Instagram och Facebook, eller hör av dig till din sektionsordförande!

Fler nyheter