Hoppa till huvudinnehåll
Spionen

Fyllnadsval till tidningsföreningen den Götheborgske Spionens styrelse 19/20

Göteborgs universitets studentkårer (GUS)  utlyser nu fyllnadsval till tidningsföreningen den Götheborgske Spionens styrelse för verksamhetsåret 2020.

För att nominera skickar du ett mail till val@gus.gu.se med namn, kontaktuppgifter och en liten motivering. Sista nomineringsdag är den 31 mars 2020 kl. 23.59. Valet sker på GUS styrelsemöte den 28 april 2020.

Nedan hittar du nomineringsanmodan med mer information om styrelsen och uppdraget. Frågor som inte besvaras i anmodan kan ställas till vice ordförande för GUS Elin Gunnarsson på vice@gus.gu.se. Frågor gällande valet och beredningen ställs till GUS valberedning på val@gus.gu.se.

Nomineringsanmodan
Spionen är en studenttidning som når alla studenter och anställda vid Göteborgs universitet.
Spionen ges ut av en redaktion bestående av en anställd chefredaktör, ett par reportrar samt
frilansande reportrar och fotografer. Redaktionen ansvarar för tidningens innehåll och
utgivning. Spionen drivs genom en tidningsförening. Tidningsföreningens styrelse, Spionens
styrelse, är ytterst ansvariga för Spionens verksamhet, personal och ekonomi. Spionens
styrelse väljs av Spionens huvudman, Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS).

Vad har Spionens styrelse ansvar över?

Spionens personal:
● Anställningar och lönesättning (personalansvarig)
● Lönesamtal (personalansvarig)
● Utvecklingssamtal (personalansvarig)
● Kompetensutveckling
● Arbetsmiljö (arbetsmiljöansvarig)

Spionens ekonomi:
● Upprättande av, och ansvar för, budget
● Slutande av avtal med tryckeri,
distributörer och annonsbyrå m.m.
● Attestering av löner och utbetalningar (firmatecknare)

Spionens organisation:
● Visioner etc.
● Strategiskt arbete
● Kontakt med studentkårer och andra samarbetspartners
● Stöd och bollplank till redaktionen

Spionens styrelse sysslar däremot inte med följande:
● Innehållet i tidningen Den Götheborgske Spionen
● Arbetsledning av personalen
● Bokföring och kvitton

Varför borde jag söka till Spionens styrelse?
● Du får handfast erfarenhet av att ha personal- och budgetansvar på en riktig arbetsplats!
● Du får vara med och ta strategiska långsiktiga beslut i en organisation som står inför
stora förändringar. Utvecklingsfrågor som berör alla traditionella medier som
tidningar och radio berör även Spionen. Hur balanseras t.ex. webbsatsningar med att
ge ut en tryckt tidning?
● Det är oerhört lärorikt och roligt!

Arbetes omfattning
Styrelsen arbetar ideellt och sammanträder ca fyra gånger per termin. Ett styrelsemöte hålls
normalt en vardagskväll ca kl. 17-20. Utöver styrelsemöten är det inga större tidskrävande
arbetsinsatser för en ledamot. Beroende på vilket ansvarsområde du väljer att ta på dig
varierar arbetsinsatsen lite. Om du är firmatecknare behöver du logga in på internetbanken
ett par gånger i månaden för att attestera fakturor och betala ut löner. Om du har
personalansvar ska du ha lönesamtal och utvecklingssamtal med den anställda personalen en
gång per år samt ett grupputvecklingssamtal, eller om du har arbetsmiljöansvar ska du
finnas tillgänglig för att ta emot arbetsmiljösynpunkter av personalen samt ta en
arbetsmiljörond minst en gång per år.

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till styrelsen maila
val@gus.gu.se senast 31 mars. Valet sker på Göteborgs Universitets
Studentkårers (GUS) styrelsemöte den 28 april 2020.

Fler nyheter