Hoppa till huvudinnehåll

Göteborgs universitet övergår till distansstudier - klart 26 mars

Regeringen rekommenderade idag att universitet och högskolor, för att minska spridningen av Covid-19, övergår tilldistansundervisning. Denna omställning är redan påbörjad på Göteborgs universitet och idag fattade rektor beslut om att den ska vara helt klar torsdagen den 26 mars.

Beslutet innebär inte att universitetet stänger.

Distansstudier

Beslutet innebär att utbildningen på Göteborgs universitet skyndsamt ska övergå till distansutbildning. På många håll är denna övergång redan påbörjad, och beslutet idag fastslår att förändringen ska vara helt genomförd senast den 26 mars.

Institution eller kursansvarig ansvarar för att meddela vad som gäller för din utbildning.

  • För dig som student innebär övergången följande:
  • Undervisning i universitetets lokaler övergår nu till distansundervisning. Du får information från din institution.
  • Salstentor ersätts, om det är möjligt, med examinationsform som inte kräver fysisk lokalisering. Du får information från din institution.
  • VFU, praktik, externa examensarbeten och liknade genomförs i enlighet med värdorganisationens riktlinjer. Om du har frågor, vänd dig till kursansvarig eller handledare.
  • Det är upp till varje institution att bedöma om din utbildning behöver göra undantag och genomföra ett kursmoment som innebär fysisk lokalisering. Institutionen informerar i de fall detta är aktuellt.

Göta studentkår följer noggrant utvecklingen och agerar i enlighet med vårt primära uppdrag, att studentperspektivet tillvaratas även i denna extraordinära situation. Vi måste alla vara beredda på att den plötsliga omställningen kommer att vara prövande och medföra problem. Tveka inte att kontakta din sektion om du behöver hjälp, råd eller stöd. 

Mer information finns på studentportalen.

Fler nyheter