Hoppa till huvudinnehåll
Pam Fredman

Nominera till Pam Fredmans pris

Pam Fredman var Göteborgs universitets rektor 2006-2017. Priset instiftades med särskild tanke på det engagemang Pam Fredman visat i frågor gällande hållbar utveckling med särskilt fokus på social hållbarhet och livslångt lärande.

Pam Fredmans pris instiftades 2017 som avskedsgåva till Göteborgs universitets rektor Pam Fredman. Priset delas ut varje år vid universitetets promotionshögtid till en välförtjänt lärare/forskare eller grupp av lärare/forskare vid Göteborgs universitet.

Med välförtjänt lärare/forskare menas sådan som i Pam Fredmans anda gjort värdefulla insatser inom området social hållbarhet och det livslånga lärandet.

Priset består av ett diplom samt bidrag till institution/motsvarande om 20 000 kr per pristagare eller max 50 000 kr att användas för pristagarens professionella förkovran.

Student och medarbetare vid Göteborgs universitet har rätt att nominera pristagare. Nomineras kan alla som undervisar eller forskar vid Göteborgs universitet. Nomineringstiden sträcker sig från och med den 1 januari till och med den 31 mars det år priset ska delas ut. En nominering ska innehålla motivering samt kontaktuppgifter till den som nomineras.

En särskilt kommitté med uppgift att behandla inkomna nomineringar och föreslå pristagare utses av rektor. Universitetsstyrelsen utser pristagare efter förslag från kommittén.

Ledamöter av kommittén eller dem närstående kan inte tilldelas priset.

Nomineringsblanketten hittar du här >>

Priset finansieras av Göteborgs universitet.

Fler nyheter