Hoppa till huvudinnehåll
wiberg

Nytt rektorsbeslut: Skärpta restriktioner för vistelse på campus

Under fredag 20 november 2020 beslutade Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg att revidera höstens inriktningsbeslut till att gå i linje med regeringens beslut att sänka gränsen för allmänna sammankomster till åtta personer. Det innebär att både studenter och de som arbetar på universitetet ska vara mycket restriktiva med att vistas i universitetets lokaler. Anledningen till revideringen är att regeringen tydligt har angett att restriktionerna ska vara normerande även för samlingar som inte faller under allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

– Vi är många som nu är oroar oss för den ökade smittspridningen och undrar vad mer vi kan göra för att stävja den. För universitetet handlar det om att hitta balansen mellan att bidra till minskad smittspridning samtidigt som vi fortsatt bedriver utbildning av god kvalitet, säger rektor Eva Wiberg.

I beslutet framgår att ingen verksamhet som samlar mer än åtta personer som huvudregel ska äga rum i universitetets lokaler. Beslut om undantag får göras av prefekt efter samråd med dekan. Tidigare fattade beslut som gäller höstterminen ses över och ska vid behov revideras.

Salstentor ska endast genomföras i undantagsfall 

Under hösten har antalet salstentor minskat markant jämfört med höstterminen 2019, tanken nu är att de ska bli ännu färre. Salstentor kommer dock fortfarande att förekomma, men endast när annan examination inte är möjlig. Göteborgs universitets studentkårer (GUS) har tillsammans med samtliga medlemskårer tidigare gått ut och kritiserat att universitetet fortfarande håller tentor i exempelvis skrivsalen på Viktoriagatan. 

– Vi anser det inte längre möjligt att stå bakom salstentamen på plats, varken i den universitetsgemensamma tentamens salen eller i andra lokaler. Under perioden 24 november till 24 december beräknas 5800 studenter ha tenta i skrivsalen på Viktoriagatan. Vi har förtroende för att Göteborgs universitet har minimerat smittspridning inne i salen men ser nu risken för bl.a. de studenter som måste ta sig till eller från lokalen via kollektivtrafik som för hög, skriver Göteborgs universitets studentkårer i ett uttalande på Facebook. 

I början av nästa vecka (V.49) kommer ett uppdaterat beslut om hur de gemensamma tentasalarna får användas.

Rektors beslut är en revidering av nu gällande inriktningsbeslut för höstterminen. Det reviderade beslutet gäller från den 24 november 2020 till 19 januari 2021.

Fler nyheter