Hoppa till huvudinnehåll
stipendie

STIFTELSEN TORGNY SEGERSTEDTS MINNE

UPPSATSER BELÖNAS
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.

Stiftelsen har till ändamål att främja flervetenskaplig forskning inom ovanstående kunskapsområden och har i detta syfte bland annat inrättat en gästprofessur vid Göteborgs universitet, arrangerar en årlig offentlig föreläsning, delar ut en Frihetspenna, en Frihetston och flera skolstipendier.

De tre uppsatser som belönas skall vara skrivna under läsåret 2018-2019 och kommer att bedömas av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och professor em. Hain Rebas; styrelseledamöter och medlemmar i stiftelsen resp. vänföreningen. 

Texterna sänds senast den 15/9 2019 till samtliga dessa.

Ulla.Berglindh@ped.gu.se; Marianne.Molander-Beyer@ped.gu.se; Hain.Rebas@gmail.com

Stipendierna kommer att utdelas i samband med ceremonin för årets Frihetspenna under hösten 2019

För vidare information kontakta Ulla.Berglindh@ped.gu.se 

Information finns även på hemsidan: www.torgnysegerstedt.se
 

Fler nyheter