Hoppa till huvudinnehåll
strep

Studentrepresentant sökes till hållbarhetskonferens

Lördagen den 28 mars 2020 anordnar Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans konferensen Rethinking Higher Education 2020. Det här är andra gången konferensen ges; första gången var i Stockholm våren 2019 (https://www.sdgsinhighered.se/). Många studenter från Göteborg deltog i konferensen i Stockholm och vi tror på stor uppslutning också denna gång.

Visst förberedelsearbete har redan startat. Sverige utbildningsminister Matilda Ernkrans har tackat ja till att inledningstala och arbetet med att kontakta prominenta talare har börjat; i nuläget tillfrågas Cecilia Malmström, Steven Chu och Ellen Johnson Sirleaf. En viktig del är studentdeltagande och ungefär halva dagen används till workshops, med ambitionen att högre utbildning ska förändras och tydligare integrera hållbar utveckling.

En grupp med representation från båda lärosätena kommer att planera upplägget för konferensen. Det har bestämts att arbetsgruppen ska inkludera 2 (1 ordinarie, 1 ersättare) studerande från Chalmers och 2 (1 ordinarie, 1 ersättare) från GU. Vi är tacksamma för er hjälp att utse dessa representanter.

Ett första möte är planerat till den 30 sep kl 13-17 och ytterligare ett möte är planerat till den 11 okt kl. 08:30-10:30. Därefter följer ytterligare möten under perioden fram till 28 mars som ännu inte är tidsbestämda. Jag uppskattar att omfattningen blir 2-3 timmar per månad. Studenternas uppgift är att delta i gruppens möten och med studentperspektiv bidra till att konferensen blir väl utformad och relevant i det fortsatta arbetet med implementering av hållbar utveckling i lärosätenas utbildningar. Ett intresse av hållbar utveckling och engagemang för att förbättra universitetens utbildningar är ett plus. Studentrepresentanterna behöver inte kunna tala svenska.

Sista dagen för att nominera är den 16:e oktober, skicka din nominering till ordf@gota.gu.se 

För att bli vald till gruppen krävs medlemsskap i Göta studentkår, SAKS eller Konstkåren

Fler nyheter