Hoppa till huvudinnehåll
ukä

Var med och kvalitetsgranska din utbildning!

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, är den statliga tillsynsmyndigheten för högskolor och universitet i Sverige. 

De skall nu genomföra ett antal utvärderingar och tillståndsprövningar och vi söker dig student som vill vara med och föra studenternas talan! 

Mer specifikt gäller det UKÄ:s kommande utbildningsutvärderingar (UU) och examenstillståndsprövningar (ETP). SFS (Sveriges förenade studentkårer) har det nationella mandatet att nominera studentrepresentanter till bedömargrupper som ska granska lärosäten som har en viss utbildning (UU) eller som har ansökt om att få utfärda examen inom ett område (ETP). För dessa granskningar måste studentrepresentanten komma från en utbildning inom samma eller liknande område. 

Följande granskningar berör Göta studentkår:

Utbildningsutvärderingar

Yrkeslärarutbildningen, deadline: 22a oktober
Kemi på forskarutbildningsnivå, deadline: 20e oktober
Fysikalisk kemi
Analytisk kemi
Organisk kemi
Examenstillståndsprövningar deadline: 14e oktober

Socionomexamen
Högskoleexamen med huvudområdet funktionsinriktad musikterapi (FMT)
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnet filosofi
Magister- och masterexamen inom området teologi
Dessa granskningar är viktiga för att säkra och utveckla kvaliteten av landets högskoleutbildningar. I samtliga uppdrag ingår ett arvode utbetalat av UKÄ samt att de står för alla kostnader som kan uppkomma i samband med uppdraget. Samtliga studenter som är inom rätt utbildningsområde kan söka till dessa uppdrag, oavsett SFS-medlemsstatus av deras studentkår. Du hittar mer information om ansökningsförfarandet mm. i de tillhörande dokumenten. 
 

Fler nyheter