Hoppa till huvudinnehåll
sitter med en dator i knät

Var med och utvärdera lärarutbildningarna

Just nu pågår en utvärdering av yrkeslärarutbildningen på Göteborgs universitet. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderar kvaliteten på din utbildning. Detta
görs på uppdrag av Sveriges regering och sker på 10 olika lärosäten i landet.

En del av utvärderingen är att det genomförs intervjuer med studenter på utbildningen. Detta görs dels för att ta del av studenternas erfarenheter i vilken utsträckning de anser att utbildningen ger dem förutsättningar att nå de nationella examensmålen, men även andra relevanta områden kan belysas under intervjun. Intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att lärosätet inte kommer veta vilka studenter det är som har uttalat sig om vad kring utbildningen.

Studentintervjuerna är en möjlighet för studenterna att påverka sin utbildning. Det är utbildningen och lärosätet som utvärderas och inte studenterna.
Exempel på frågor som kan ställas under intervjuerna är:

  • Vad tycker ni om er utbildning?
  • På vilket sätt har ni nytta av det ni lärt er när ni gör er VFU?
  • Vad skulle kunna bli bättre med er utbildning?

Åtta studenter intervjuas i grupp via Zoom på lärosätet, det är möjligt att genomföra intervjun på distans och på engelska om någon önskar. Intervjun tar ca 60 minuter och du behöver inte ha några förkunskaper för att delta på intervjun men UKÄ ser gärna att du har genomfört minst halva din utbildning eller är i slutet av din utbildning.

De som genomför intervjuerna är en grupp av bedömare som består av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare. Andra underlag som bedömarna använder i sin utvärdering är:

  • En självvärdering där lärosätet beskriver och analyserar hur de säkerställer och följer upp utbildningens kvalitet samt hur studenterna har nått examensmålen när examen utfärdas
  • Statistik över genomströmningen
  • Intervjuer med lärare och ledning för den granskade utbildningen
Datum och tid för intervjuer

Intervjun kommer att genomföras måndagen den 21 september klockan 13.45 - 14.45.

Anmälan

Om du är intresserad (klart du är!), skicka ett mejl till utsek@gota.gu.se så återkommer vi med mer info när det är dags.

Fler nyheter