Skip to main content
vart är vi på väg?

Nu skapar vi långsiktiga strategier

Vart är vi på väg?
Göta studentkår arbetar just nu med att ta fram en långsiktig verksamhetsstrategi. Förra året beslutades att organisationens uppdaterade vision lyder Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över. Nu återstår arbetet med att ta fram en konkret plan för hur vi når det målet.

Och vi vill ha din hjälp!

Under januari månad kommer vi att bjuda in till ett antal olika träffar dit alla kårmedlemmar är välkomna för att göra sin röst hörd och vara med och påverka vart Göta studentkår är på väg, och framförallt besvara frågan: Vad borde Göta studentkår vara för en organisation?

Lite senare i vår kommer även ett utkast till verksamhetsstrategidokument att gå ut på remiss till alla i organisationen som har ett intresse för frågan. Tanken är sedan att det färdiga förslaget till strategidokument ska beslutas om vid fullmäktigemöte 6 i mitten av maj.

Håll utkik här på hemsidan, på våra sociala medier samt i medlemsmejlet om du är intresserad av att vara med!

Bakgrund
Göta studentkår har i dagsläget en vision som lyder:

“Vi möjliggör en studietid att minnas och säkerställer en utbildning att vara stolt över”

Studietid att minnas
Din studietid är en tid fylld av glädje och gemenskap. Göta studentkår ger dig vänner för livet, event att minnas och möjligheter att utvecklas. Med engagerade föreningar och medlemmar erbjuder vi någonting för alla. Under din studietid skapas kontakter med akademi, studenter från hela universitetet och det omgivande samhället för att ge dig ett stort nätverk och ett brett perspektiv.

Utbildning att vara stolt över
Studierna vid Göteborgs universitet ger dig ett försprång ut i livet med en utbildning i världsklass som ger dig både bred kunskap och spetskunskap. Studierna ger möjligheten för alla studenter att utvecklas till sin fulla potential. Göta studentkår är en stark röst som ständigt för studenternas talan genom påverkansarbete i samtliga tillgängliga forum och på alla nivåer av universitetet.

Visionen har ingen deadline, och kommer troligen inte uppnås (och den kommer med största sannolikhet också formuleras om någon gång i framtiden), eftersom samhället, universitetet och studenterna utvecklas och därmed måste även vår verksamhet ständigt utvecklas och anpassas. Men inom Göta studentkår finns idag ingen långsiktig tanke om hur vi ska nå vår vision, utan verksamhetsplanen skrivs utifrån vilka frågor som de nuvarande engagerade finner intressanta eller känner är "rätt i tiden". Så har även årets verksamhetsplan utvecklats. Och där har vi insett att vi saknar steget mellan visionen och vilka mål som för året bör finnas i en verksamhetsplan.

De flesta organisationer kallar ett sådant dokument för strategi, alltså ett dokument som beskriver vad som behöver göras för att uppnå visionen, vad för områden Göta studentkår bör arbeta med för att nå visionen, vilka mål (långsiktigt) som bör finnas för att kunna jobba mot visionen. Strategidokumentet ska kanske vara tidsbestämt, alltså ha en varaktighet på 5 år eller liknande. Sedan ska strategidokumentet vara vägledande i vilken fokusfråga organisationen har, och vilka övriga mål i verksamhetsplanen man ska jobba med det kommande året.

De som varit i och runt vår organisation de senaste åren pekar på att vi i våra verksamhetsplaner aldrig har en röd tråd och vi tror att genom att skapa en brygga mellan visionen och våra verksamhetsplaner kan den röda tråden i alla fall bli mer uppenbar.

Vid fullmäktigemöte 1 för verksamhetsåret 2019/20 i september beslutade kårfullmäktige att kårstyrelsen får möjlighet att kringgå verksamhetsplanen och får lägga fokus på att ta fram en verksamhetsstrategi.

Projektgruppen består av Johnny Hamnesjö, ordförande på IT-sektionen, Anneli Arohlén, organisationssekreterare, Sandra Magnusson, vice kårordförande, Daiva Brazauskaite, arbetsmarknadsstrateg samt Erika Darljung, ekonomiansvarig.