Skip to main content
gu i snö

Covid-19: Skärpta anvisningar vid GU från 22 december

Från den 22 december ska all undervisning och examination ske digitalt, biblioteken är endast öppna för lån och arbete ska utföras från hemmet. Undantag får göras om synnerliga skäl föreligger. Beslutet gäller fram till den 24 januari 2021.

Det var i fredags som regeringen meddelade om ytterligare skärpta restriktioner för att hejda smittspridningen. Bland annat att alla som kan arbeta hemma ska göra det och att all verksamhet som drivs av staten och inte är nödvändiga omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari. Rektor Eva Wiberg har därför idag fattat beslut om skärpta tillämpningar av gällande inriktningsbeslut.

Vidare ska undervisning och examination ske digitalt om prefekt inte har synnerliga skäl för ett annat beslut. Universitetsbiblioteken påverkas också av beslutet. Det kommer fortfarande att vara möjligt för medarbetare och studenter att låna och lämna tillbaka material, däremot stängs UB:s studieplatser. Även studieplatserna på Konferenscentrum Wallenberg stängs.