Skip to main content
Bild på presidiet

Göta studentkår tar ställning

Med anledning av protesterna som pågår i Iran vill Göta studentkår visa att vi tar ställning! Situationen har eskalerat med våld mot studenter och universitetspersonal. Något som är både oacceptabel och djupt oroande.

Idag, 5/10, är det världslärardagen där fokus i år är på lärarnas betydelse för demokrati och jämställdhet. Frihet och demokrati är något som Göta studentkår anser är en självklarhet för alla människor i världen. Därför vill vi visa att vi stöttar de iranska lärare och studenter som vid landets många utbildningsinstitutioner protesterar mot regimen för att få frihet och demokrati. Lärare gör skillnad varje dag!

Kårordförande Leonardo Rhedin och vice-kårordförande Emma Johansson