Hoppa till huvudinnehåll
vaccin

Göta studentkår inför vaccinationsbevis

Som du säkert redan känner till har regeringen beslutat att från 1 december möjliggöra användningen av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med publik över 100 personer. Göta studentkår har alltid haft för avsikt att följa regeringens och myndigheternas rekommendationer, och därför vi har idag tagit ett presidiebeslut om att kräva giltigt vaccinationsbevis vid evenemang med fler än 100 deltagare.

Detta är för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet utan att behöva begränsa antalet deltagare eller vidta specifika smittskyddsåtgärder. För event med färre än 100 deltagare avgör aktuell arrangör ifall de vill att vaccinationsbevis ska vara nödvändigt eller inte. De personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig mot covid-19 kan medta giltigt läkarintyg i stället för vaccinationsbevis.

Vi uppmanar också alla att ha i åtanke att vi fortfarande befinner oss i en pandemi och att vi alla har ett gemensamt ansvar att även i fortsättningen ta hänsyn till varandra, och därför bör följande regler fortsatt efterföljas:

  • Stanna hemma vid sjukdomssymtom
  • Ha tillgång till handsprit och/eller möjlighet att tvätta händerna vid evenemang.
  • Tvätta händerna regelbundet
Om covidbevis

Covidbevis ges ut av E-hälsomyndigheten och används för resor inom Europa sedan i somras. Underlaget kommer från Nationella vaccinationsregistret. Vaccinationsbeviset kan hämtas med svensk e-legitimation från covidbevis.se. De som saknar e-legitimation eller folkbokföringsadress kan beställa covidbevis på papper genom att fylla i en blankett och skicka till E-hälsomyndigheten.

För dig som skall arrangera event:

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram en app som heter Vaccinationsbevis verifiering. Den gör det mycket enkelt att scanna av QR-koden på besökarnas vaccinpass.

Appen finns på iOS app store och Google Play

Fler nyheter