Hoppa till huvudinnehåll
ett urval av detta årets heltidare en somrig dag på stan

Nominera till förtroendeuppdrag inklusive heltidaruppdrag för nästa verksamhetsår

Den 9 april håller vårt nyvalda fullmäktige ett första konstituerande möte. Under detta möte väljs Göta studentkårs nästa ordförande, övriga heltidare och vi tillsätter ett antal andra viktiga förtroendeuppdrag.

Nu öppnar nomineringen inför dessa uppdrag. I korthet går det till så här.

 1. Nomineringen öppnar. Alla medlemmar kan nominera sig själv eller en annan medlem till någon av uppdragen.
 2. Alla nominerade granskas av Valberedningen, som löpande intervjuar kandidater till positionerna.
 3. Valberedningen sammanställer en förordan, ett förslag på vilka de anser bör väljas till respektive post.
 4. Kårfullmäktige läser förordan, vid behov ställer kompletterande frågor till kandidaterna och röstar under konstituerande fullmäktigemötet den 9 april.

De uppdrag som vi nu öppnar nomineringen för är följande:

Heltidare

 • Kårordförande
 • Vice kårordförande
 • Eventansvarig
 • Sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
 • Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
 • Sektionsordförande Utbildningsvetenskapliga sektionen
 • Sektionsordförande Humanistsektionen
 • Sektionsordförande Naturvetarsektionen
 • Sektionsordförande IT-sektionen

Övriga förtroendeuppdrag (icke-heltid)

 • Verksamhetsrevisor
 • Talman
 • Sektionsstyrelseledamot (samtliga sektioner)

Vad går uppdragen ut på?
Enklaste sättet att besvara den frågan är antingen genom att fråga den som har uppdraget idag, eller genom att läsa våra uppdragsbeskrivningar som finns här!

Redo att nominera?
Klicka på knappen nedan! Ett tips är att göra det från en dator, formuläret är inte helt anpassat efter mobil. Men det går om man vill!

Fler nyheter