Hoppa till huvudinnehåll
Studenter vid röda sten under insparken ht 21

Presidiebeslut gällande restriktioner för inspark vt22

I och med nya restriktioner som presenterades på Regeringens presskonferens den 10 januari kommer dessa råd och restriktioner att uppdateras innan Insparken börjar den 17 januari. Mer information kommer.

Den 23 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya åtgärder för att bromsa den ökade smittspridningen. Med anledning av detta har vi beslutat vilka regler som gäller i vår verksamhet, framför allt i förhållande till insparken, för att vi ska kunna anordna en inspark som är i linje med de nya restriktionerna och rekommendationerna.

Max 50 personer i lokaler
I alla lokaler som bokas eller hyrs får max 50 personer delta. Detta antal är exklusive arrangörer, och omfattar alltså endast besökande deltagare. Vi rekommenderar även att event inomhus sker sittandes.

Vaccinationsbevis i alla verksamheter
På alla former av event och träffar under insparken ska vaccinationsbevis kontrolleras, oavsett antalet deltagare. Detta omfattar även faddrar. Vaccinationsbeviset ska alltid kontrolleras mot ID-kort, pass eller annan likvärdig identifierande handling. Kan inte matchande legitimation och vaccinbevis uppvisas får man med andra ord inte delta.

Handsprit och munskydd tillgängligt
På alla event ska handsprit och munskydd alltid finnas tillgängligt. Ifall detta innebär utökade utgifter för föreningarna är det även möjligt att äska pengar för detta.

Avstånd mellan deltagare
Det ska finnas tillräckligt avstånd mellan deltagare på alla event. Detta kan bland annat ordnas genom att glesa ut avståndet mellan sittplatser och att ta hänsyn till utrymme per person. Vi rekommenderar att det alltid bör finnas 10 kvm per person.

Avrådan från vissa aktiviteter
Vi avråder starkt från aktiviteter som kan leda till nära kontakt. I den mån aktiviteter likt pubrundor ändå blir av är det särskilt viktigt att röra sig i mindre grupper om ca 5-8 personer.


Vad händer vid en eventuell smittspridning?
Om en person som deltar på insparken har testats positivt för covid-19 ska detta meddelas insparkskoordinatorerna, som alltså har ansvaret för att denna information tas vidare. En bedömning kommer då att göras om lämpliga åtgärder beroende på hur situationen ser ut.

Vid en konstaterad smittspridning eller överhängande risk för detta kan insparken komma att ställas in eller göras om till digital. 

I övrigt vill vi understryka vikten av att ta personligt ansvar och följa rekommendationerna. Det är avgörande för en fungerande inspark att man stannar hemma vid symptom, håller avstånd och testar sig vid behov. Vår förhoppning är att detta förtydligar och underlättar arbetet med insparken, och ifall något är oklart är det bara att höra av sig med frågor så svarar vi gärna. Som alltid finns vi gärna till hands med hjälp och rådgivning med detta ifall det skulle behövas.

Kårordförande Araz Farkosh och vice kårordförande Mathilda Bandarian

Etiketter

Fler nyheter