Hoppa till huvudinnehåll
götastudent redo för tjänstgöring

Utlysning: Vi söker Valberedning, Valnämnd, Verksamhetsrevisor och talmans-suppleant

På fullmäktigemötet den 8 december ska vi tillsätta ett antal poster som i nuläget är vakanta. Fram till och med denna dag kan du som är medlem nominera dig till posterna. Nomineringen skickas via mejl till samordnare@gota.gu.se och ska innehålla:

  • Ditt namn
  • Ditt födelsenummer (6 första i personnumret) (så att vi kan kolla medlemskap)
  • En kort beskrivning / motivering varför du söker rollen

Verksamhetsrevisor

Enligt stadgan ska Göta studentkår ha två verksamhetsrevisorer. Vi har för närvarande endast en och behöver därför tillsätta ytterligare en.

Så vad gör en verksamhetsrevisor? Till skillnad mot en ekonomisk revisor, som har till uppgift att granska organisationens ekonomiska förehavanden, så granskar en verksamhetsrevisor själva verksamheten. Man tittar exempelvis på om beslut som tas är förenliga med stadgan, om studentkåren gör "det den ska göra" och man fungerar även som bollplank för organisationens övriga förtroendevalda.

Nivå av engagemang

Hur mycket arbete som behöver läggas varierar mycket, men vanligtvis räcker det att ha kontinuerlig och regelbunden kontakt med presidiet och följa organisationens arbete genom att aktivt ta till sig exempelvis nyhets - och medlemsmejl från Göta, uppdateringar från Götas sociala medier samt protokoll från styrelsemöten.

Talmans-suppleant

Göta studentkårs fullmäktigemöten leds av talmanspresidiet, som ska bestå av en talman och en talmans-suppleant (ersättare). Som talman är det starkt meriterande att ha förkunskaper om hur ett fullmäktigemöte (eller likvärdigt möte) går till, men du kommer givetvis få utbildning och information av oss innan uppdraget startar.

Så vad gör en talmans-suppleant? Som talmans-suppleant är du tillsammans med talmannen i talmanspresidiet. Talmannen agerar ordförande för kårens fullmäktigemöten 2-3 gånger per termin. Du är behjälplig under mötet med exempelvis rösträkning och sammanställningar. I händelse av att talmannen inte är tillgänglig för ett möte blir det din uppgift att leda mötet som mötesordförande.

Nivå av engagemang

Inför varje möte behöver du vara inläst på möteshandlingarna som skickas ut ett par veckor innan mötet.

Valberedning

Enligt stadgan ska Göta studentkår ha en valberedning bestående av 3-6 personer.

Så vad gör valberedningen? Valberedningen är kårens egen rekryteringsgrupp. I valberedningen hjälper du till att hitta kandidater till viktiga poster inom organisationen (ordförande, vice ordförande, sektionsordförande m.fl.) som du är med och intervjuar för att sedan lämna ett förslag (förordan) till fullmäktige. Du har alltså chansen att vara med och påverka vem som leder Göta studentkår nästa verksamhetsår!

Nivå av engagemang

Det mesta av valberedningens jobb sker under vårterminen. Under konstituerande fullmäktigemöte inför nästa verksamhetsår (i april 2022) presenterar valberedningen sitt arbete. Det är då ni förordar vilka ni tycker att fullmäktige ska välja på respektive heltidar-post (och ett antal icke-heltidsuppdrag). Innan dess ska ni så klart ha hittat och intervjuat kandidater och efter bästa förmåga försökt sätta ihop en grupp som kommer fungera både med varandra och individuellt på respektive post.

Valnämnd

Enligt stadgan ska Göta studentkår ha en valnämnd bestående av 3-6 personer.

Så vad gör valnämnden? Valnämnden arrangerar under vårterminen Kårvalet, då medlemmarna i Göta studentkår röstar fram nästa års kårfullmäktige. I valnämnden är du med och marknadsför valet, hittar och nominerar kandidater, planerar hur och när medlemmarna kan rösta samt sammanställer valresultatet. 

Nivå av engagemang

Kårvalet äger rum någon gång i februari-mars 2022. Det mesta av arbetet som behöver göras av valnämnden innan dess handlar om att hitta och engagera kandidater, samt arbeta för att uppmärksamma valet och få fler medlemmar att rösta. Det är alltså ett uppdrag som kräver att man själv sätter ramarna för hur mycket tid och engagemang man kan lägga, och det finns stora möjligheter att vara kreativ och nyskapande!

Ansökan

Du nominerar dig själv genom att skicka ett mejl till samordnare@gota.gu.se. Mejlet ska innehålla:

  • Ditt namn 
  • Ditt födelsenummer (6 första i ditt personnummer) (så att vi kan kolla medlemskap)
  • En kort beskrivning / motivering varför du söker rollen
Etiketter

Fler nyheter