Hoppa till huvudinnehåll
Barn leker med ett stort 'rejected' högst upp till höger
Friskolor fuskar med antagande av elever
Tom Holtorf & Emelie Sjölander

Skolinspektionen har nyligen publicerat en rapport som visar att flera friskolor utgår från felaktiga grunder när de antar elever till sina skolor. Rapporten visar att utav 30 undersökta friskolor var det endast 6 som följde skollagen kring urval av elever. Resterande 24 skolor har antingen otydliga kriterier för hur elever blir antagna till skolan, eller använder sig av felaktiga grunder i sin urvalsprocess. 
 

 

Urvalsprocessen i skolan
Enligt skollagen ska alla skolor vara tillgängliga för alla typer av elever som söker till dem. Om antalet sökande är högre än antalet platser på en skola får skolan lov att göra ett urval, men det måste finnas kriterier. Skolinspektionen menar att om en skola gör ett urval av elever måste det vara tydligt och transparent vilka kriterier som ska uppnås och hur viktiga dessa kriterier är för att bli antagen till skolan. Skolorna får inte heller bestämma vilka urval som helst, utan eleverna bör bli antagna på basis av geografisk närhet till eleven, om syskon till eleven har gått på skolan tidigare samt hur länge eleven har stått i kö till skolan. Skolinspektionen har nu släppt en rapport som visar att flera för- och grundskolor inte följer skollagens kriterier när de gör urval av elever till skolan. 


Vad är det som upptäckts av skolinspektionen?
Skolinspektionen har undersökt 30 olika friskolor och deras process för urval och kösystem av elever. Skolinspektionen har upptäckt att 24 av dessa 30 friskolor inte alltid följer skollagen när de antar elever. Bristerna ligger dels i att skolorna inte tydligt framhäver vilka grunder de utgår ifrån när de gör ett urval av elever, samt att skolorna utgår från felaktiga grunder. Fler än hälften av skolorna använder sig av formulär i urvalsprocessen som ber om information som egentligen är irrelevant. Exempelvis ber vissa skolor om elevernas modersmål samt om eleverna kräver extra stöd. Svaret på frågorna kan påverka om eleven kommer in i skolan eller inte trots att skollagen förbjuder sådana kriterier. Ett fåtal skolor är berättigade till att använda sig av färdighetsprov när de ska anta elever. Brister har upptäckts i dessa färdighetsprov också, så som att provens frågor saknar relevant grund i bedömningskriterierna.  Vilka typer av skolor har skolinspektionen granskat?


Regeringens reaktion
“Tillsynen visar att det finns brister och det är så klart bekymmersamt,”. Detta säger skolinspektionens Michael Hjalmarsson till SvD angående det oroväckande resultatet om friskolornas antaganden av elever. Skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) och föredetta friskolerektor nämner att skolinspektionens resultat är oroväckande. Hon menar att hon själv fick tips som rektor om hur skolor kan undvika extra kostnader som kan tillkomma om skolan antar elever med exempelvis funktionsnedsättning. Kihlblom tillägger att det inte finns någon bild om hur ofta olagliga antaganden förekommer bland friskolor men att det är problematiskt. 


Vill du läsa mer? Ta en titt på skolinspektionens rapport!
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/ovriga-publikationer/2022/fristaende-skolors-mottagande-och-urval/

 

Tom Holtorf & Emelie Sjölander

Ordförande och skribent för Bambabladet