Hoppa till huvudinnehåll
pengar

Utlysning: Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendier för läsåret 2020/21

Styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid
universiteten och högskolorna i Sverige. Stipendiet är på 10 000 kr och kan tilldelas
studerande på grundnivå/avancerad nivå vid Göteborgs universitet, som har:

- slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län,
- är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där vid start i gymnasium inom stiftet,
- är mindre bemedlad,
- inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier,
- klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras
vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers.


Stipendiet kan endast erhållas en gång.


Ansökan om stipendium görs på särskild blankett, som kan hämtas från stiftelsens hemsida.

Ansökan ska vara inkommen senast 9 oktober 2020 till Göteborgs universitet, Box 100, 405 30
Göteborg. Kuvertet märks "Kungl. o Hvitfeldtska stiftelsen".

Fler nyheter