Hoppa till huvudinnehåll
Elevers kläder med ett 2kr mynt till höger
Römosseskolan får tillbaka sin skolpeng
Tom Holtorf & Emelie Sjölander

De 50 miljoner kronor i skolpeng som Göteborgs kommun beslagtagit från Römosseskolan för misstanke på korruption och brist på ledarskap har nu lämnats tillbaka till skolan. Skolinspektionen ändrade sin uppfattning om skolan efter att skolan vidtagit flera åtgärder mot tidigare problem, viket innebär att Römosseskolan kan därför fortsätta sin verksamhet och kommer få tillbaka sin skolpeng från kommunen. 

 

Varför förlorade Römosseskolan sitt bidrag?
Römosseskolan i Göteborg har i ett flertal månader varit under hård kritik från Skolinspektionen för att bland annat bedrivit könsseparerad skolundervisning och för att skolan inte haft en tydlig huvudman. Ägaren till Römosseskolan, Föreningen Framstegsskolan, har enligt Skolinspektionen tillsatt olämpliga styrelseledamöter för att styra Römosseskolan. Fler miljoner kronor ska ha försvunnit från skolans verksamhet utan tydlig bokföring vilket styrelsen för skolan har fått ta ansvaret för. Skolans otydlighet kring ekonomin och vem som faktiskt styr skolan ledde till att Göteborgs kommun förs skolans bidrag, men beslutet har nu upphävts. 


Bild: Enkät om elever och personalens omdömen kring Römosseskolan. Skolkollen.se

 

Vad händer nu?
Römosseskolan kommer nu att få tillbaka de pengarna som Göteborgs kommun ej har erhållit skolan. Detta resulterar i att skolan får tillbaka ca 50 miljoner kronor av den tillbakadragna skolpengen. Göteborgs kommun ger även upp den juridiska processen mot Römosseskolan. Detta eftersom skolinspektionen anser att skolan ska hållas öppen då skolans tidigare problemen anses vara borta. 


Andre vice ordförande i Grundskolenämnd i kommunen, Bosse Parbring, uttrycker sig, “Om skolan sedan fungerar bra eller inte, det är Skolinspektionens sak att avgöra. Sedan kan vi tycka vad vi vill om det, men vi måste betala ut pengarna om Skolinspektionen inte stängt skolan.”


Kritik 
Beslutet väcker kritik inte minst hos Axel Darvik, ordförande för Grundskolenämnden. Han menar att kommunen borde fortsatt hålla tillbaka skolpengen från Römosseskolan trots att Skolinspektionen anser att skolan ska hållas öppen. “ Jag beklagar att jag inte fick med mig en majoritet i nämnden på att ha lite is i magen innan alla pengar betalas ut. Rädslan att göra fel blev större än viljan att göra rätt.”


Vill du läsa mer? Ta en titt här!
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/goteborgs-kommun-betalar-ut-pengar-till-romosseskolan

 

Tom Holtorf & Emelie Sjölander 

Redaktör och skribent för Bambabladet